ایران چک بدون مهر

امروز یکی از مراجعین عصبانی و ناراحت آمد سمت باجه ای که من نشسته بودم و یک دسته ایران چک را با همان حالت نشانم داد .

: خانم این چه وضعیه این ایران چک ها مهر نشده دادید دست خانم من

- ببخشید آقا ما از صبح اصلا فروش ایران چک نداشتیم

: یعنی چی یعنی من دروغ می گم با زبون روزه و موی سفیدم ؟

- نه جناب .اما چیزی که میفرمایید غیر ممکن است چون شعبه ما از دیروز ایران چک ندارد .

: خانم محترم خانم بنده این ها را امروز صبح از شما گرفته

- می تونم خواهش کنم کمی آرام تر باشید ؟ و برای من توضیح بدید که خانمتون این ایران چک ها را در قبال چی از ما دریافت کردند ؟

: یک چک حامل داشته و این ها را به عوض اون چک گرفته . جالا که چی باید این ها رو مهر کنید . من از شما به خاطر اتلاف وقتم شکایت می کنم .

همین اوضاع و احوال بود که دختربچه بالباس صورتی مثل یه عروسک  اومد و از دست های بنده خدا آویزون شد و با یه لحن با مزه تری گفت : بابا بزرگ بانک و اشتباه اومدی باید بریم بانک ...

پدر بزرگ ونوه راه افتادند و پیرمرد حتی به سمت باجه نگاه هم نکرد و نوه اش با شیطنت میخندید و می گفت : مامان بزرگ گفته بابابزرگت تو یکی از بانکا جامونده . بابابزرگ دست منو ول نکن دیگه ، بابابزرگ حرف گوش کن دیگه !!!!

اقلیما (انسیه ) پولادزاده Eghlima( Ensiyeh ) Pouladzadeh ; ٦:٢٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()    +