بانک جای جالبی است

بانک جای جالبی است یک عده کار می کنند ، یک عده نگاه می کنند ... بعد آن عده که نگاه می کنند دیده می شوند و آن عده که کار می کنند ،کماکان کار خواهند کرد ....

 

اقلیما (انسیه ) پولادزاده Eghlima( Ensiyeh ) Pouladzadeh ; ٧:٤۸ ‎ق.ظ ; جمعه ٢۳ مهر ،۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()    +