جابجایی تراژدیک در بانک

من در طول خدمتم تاکنون برای سومین بار است که جابجا می شوم یعنی از شعبه ای به شعبه ی دیگر می روم ولی نکته ای که در خصوص این جابجایی ها جالب است شاید این باشد که اغلب مراسم تراژدیکی اتفاق می افتد و یک انتقال ساده تبدیل به بزرگترین مشکل سازمانی در منطقه می شود که هفته ها در امور کارکنان همه مشغول حل کردن این معضل هستند .

خدا بخیر کند

اقلیما (انسیه ) پولادزاده Eghlima( Ensiyeh ) Pouladzadeh ; ٧:۱۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()    +