ارتقا شغل در بانک

گاهی فکر می کنم در بانک وقتی کارمندان محترم ارتقا میگیرند و از پشت باجه خارج می شوند بیشترین کاری که انجام می دهند استفاده شخصی از تلفن های شعبه است . هر بار بر میگردم همه همکاران پشت سرم را مشغول حرف زدن با تلفن ها هستند .

خلاصه اینکه اگر پست می گیرید به تلفن های بانک رحم کنید .

اقلیما (انسیه ) پولادزاده Eghlima( Ensiyeh ) Pouladzadeh ; ٧:۱٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()    +