رئیس شعبه دوست داشتنی من

معاون شعبه صدایم می زند : خانم پولادی تلفن ...

می پرسم : کیه ؟

- یه آقایی هستش

گوشی تلفن را برداشتم .

آقایی از آن طرف خط می گوید سلام خانم پولادزاده ... صدا آشناست . بله صدای رئیس شعبه قبلی ام ... چقدر مایه خوشحالی است وقتی شعبه ای را ترک می کنی همکاران آن شعبه تو را فراموش نکنند . گپ و گفتی داشتیم و گوشی را گذاشتم .

ای کاش در سازمان های ما ارتباطات انسانی به گونه ای طراحی شده بود که هر از چندگاهی کارمندان می توانستند همکاران قبلی خود را دوباره ببینند ...

 

اقلیما (انسیه ) پولادزاده Eghlima( Ensiyeh ) Pouladzadeh ; ۸:۳٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()    +