روزهای دلگیر کار

امروز یکی از روزهای دلگیر کار بود . از آن روزهایی که عقربه های ساعت به زور جابه جا می شوند .

تقریبا از ساعت ٨ صبح تا ١٢ به جای ۴ ساعت ، ٨ ساعت گذشت . فقط زمان هایی شتاب میگرفت که شعبه ناگهان شلوغ می شد .....

کاش کار ما اینقدر ایستا نبود که ساعت های کشدار اینچنین دردناک سپری نمی شد .

اقلیما (انسیه ) پولادزاده Eghlima( Ensiyeh ) Pouladzadeh ; ۸:٥٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۸ دی ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()    +