بانک جای جالبی است
ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۳ مهر ،۱۳۸٩   کلمات کلیدی: بانکداری ،بانک تجارت ،همکاری ،کارآیی

بانک جای جالبی است یک عده کار می کنند ، یک عده نگاه می کنند ... بعد آن عده که نگاه می کنند دیده می شوند و آن عده که کار می کنند ،کماکان کار خواهند کرد ....

 


 
جابجایی تراژدیک در بانک
ساعت ٧:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٩   کلمات کلیدی: بانک تجارت ،بانکداری ،همکاری ،خاطره

من در طول خدمتم تاکنون برای سومین بار است که جابجا می شوم یعنی از شعبه ای به شعبه ی دیگر می روم ولی نکته ای که در خصوص این جابجایی ها جالب است شاید این باشد که اغلب مراسم تراژدیکی اتفاق می افتد و یک انتقال ساده تبدیل به بزرگترین مشکل سازمانی در منطقه می شود که هفته ها در امور کارکنان همه مشغول حل کردن این معضل هستند .

خدا بخیر کند