بخشنامه های بانکی
ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ امرداد ،۱۳۸۸   کلمات کلیدی: بانکداری ،وبلاگ بانکداری ،تجربیات ،بخشنامه های بانکی

به نظر می رسد موعد آن رسیده که بخشنامه های بانکی را با روش های بهتری به کارمندان رساند ...

چه خوب بود اگر همکاران خوب من از تجربیاتشان در خصوص کاربرد بخشنامه های بانکی خاطراتشان را در جایی شبیه به وبلاگ های شخصی شان درج می کردند .

خوب ها زیاد است اما .....