خصوصی سازی
ساعت ٦:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸۸   کلمات کلیدی: بانکداری ،بانک تجارت ،سهام ،خصوصی سازی

چند روزی است که زمزمه خصوصی شدن بانک قوت گرفته و سهام بانک تجارت بزودی در بورس ، عرضه خواهد شد .

همکاران واکنش های مختلفی به این داستان داشتند . بعضی ها معتقدند که تعدیل نیرو در راه است .

بعضی نگران بازنشستگی شان هستند .

خلاصه اینکه فرم های خرید سهام را به کارمندان هم دادند . یاد داستان واگذاری یکی از بانک های پاکستان به کارمندانش افتادم که دریک نشریه خواندم . ...... عاقبت خوبی نداشت . توکل به خدا