رفتارسازمانی نیاز امروز سازمان های ایرانی
ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٧   کلمات کلیدی: رفتارسازمانی ،التون مایو ،بانکداری ،نیروی انسانی

التون مایو استاد مدرسه بازرگانی هاروارد و کمک محققش ، روتلیز برگر در سال ١٩٢٠ میلادی به منظور درک بهتر رابطه میان بهره وری و رضایت شغلی ، مشغول به  بررسی پنج ساله رفتار کارگران زن کارخانه هاثورن از شرکت وسترن الکتریک شدند . با افزایش بهره وری افراد مورد بررسی مایو به این نتیجه رسیدکه این افراد در کنار یکدیگر می توانند تشکیل یک تیم را بدهند . با پر کردن حدود بیست و یک هزار مصاحبه در کارخانه مذکور یافته های جدیدی به این پژوهش افزودند .

مایو و دستیارش به نتایج خوبی رسیدند که نشان می داد : حالات ذهنی ، سرپرستی مناسب و روابط اجتماعی غیر رسمی ، برای ارتقای بهره وری و رضایت شغلی بسیار مهم و حساس است .

بعد تر تغییراتی که گروه مورد مطالعه در رفتار کاری خود منعکس میکردند به اثر هاثورن معروف شد و بررسی این اثر مبنای بنیان گزاری گرایش رفتار سازمانی در مدیریت منابع انسانی شد .

رفتار سازمانی در واقع کمک می کند که لایه های مختلف مدیریتی در یک سازمان بر اساس برشی عرضی بهم نزدیک شوند . رفتار سازمانی روشی است کاربردی برای افزایش بهره وری نیروی انسانی و در کنار آن رشد صعودی سطوح مختلف مدیریتی .

خیلی خوب بود اگر بررسی رفتارهای کارمندان منوط به نظر صرف مافوق نبود و از روش های موثر این رشته استفاده بهتری در سازمان های کاری کشورمان می شد . شاید اولین و نزدیک ترین تاثیر این عمل ، کاهش نارضایتی شغلی بعنوان یکی از عوامل بازدارنده ارتقا بهره وری نیروی انسانی بود . بخصوص در بانکهای ایران .

گاهی فکر می کنم رفتار سازمانی در ایران بیش از گذران چند واحد دانشگاهی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد راه به جایی نبرده است .


 
روزهای دلگیر کار
ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ دی ،۱۳۸٧   کلمات کلیدی: بانکداری ،ساعت کار ،شعبه ،پیک کاری

امروز یکی از روزهای دلگیر کار بود . از آن روزهایی که عقربه های ساعت به زور جابه جا می شوند .

تقریبا از ساعت ٨ صبح تا ١٢ به جای ۴ ساعت ، ٨ ساعت گذشت . فقط زمان هایی شتاب میگرفت که شعبه ناگهان شلوغ می شد .....

کاش کار ما اینقدر ایستا نبود که ساعت های کشدار اینچنین دردناک سپری نمی شد .